Uldine salendav.

Jäta märge või teade koos toote andmed kood,suurus,kogus ja tasuda. Suurustele, mis põhineb peamiselt talje ja puusa.

Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi.

uldine salendav

Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates uldine salendav ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta.

uldine salendav

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on ,84 eurot. Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel.

uldine salendav

Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.

uldine salendav

Toetuse summa on ,2 eurot.