Kaalulangus wustl

LacZ-peitsi suhtes positiivsete lihaskiudude arv vähenes aja jooksul, näidates saadud LacZ-geeni ekspressiooni mööduvat olemust joonis 1a. Samuti oli G93A hiirtel täheldatud toime haigusspetsiifiline, kuna sarnane ravi mitte-transgeensete pesakonnakaaslastega ei avaldanud käitumisele mingit mõju. Ravimid Abstraktne MyoD ja myogenin on müogeensed transkriptsioonifaktorid, mida ekspresseeritakse vastavalt täiskasvanu kiiretes ja aeglastes lihastes. Correspondingly, there was an increase in the proportion of muscle fibres that were strongly stained for SDH in animals injected with ad-myogenin. Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium. Andmed on esitatud keskmisena ± sem Täissuuruses pilt Värsked uuringud on näidanud, et mutantse SOD1 lihaspetsiifiline transgeenne ekspressioon võib hiirtel põhjustada lihasfunktsiooni häireid 6 ja motoneuronite degeneratsiooni 5.

Ravimid Abstraktne MyoD ja myogenin on müogeensed transkriptsioonifaktorid, mida ekspresseeritakse vastavalt täiskasvanu kiiretes ja aeglastes lihastes.

Scoop seitsmel ainulaadsel Beni ja Jerry maitsel, mis sobib suurepäraselt tasuta koonusepäevaks

Amüotroofne lateraalskleroos ALS on neurodegeneratiivne haigus, mille kaalulangus wustl motoneuronite kaotusega kaasnevad lihaste denervatsioon ja halvatus. Uuringud näitavad, et lihaste fenotüüp võib mõjutada ALS-i haiguse kulgu.

Siin demonstreerime, et müogeniini geeni siirdamine lihasesse toetab seljaaju motoorsete neuronite ellujäämist ja lihaste kaalulangus wustl innervatsiooni G93A SOD1 fALS hiirtel. Teisest küljest vähendab MyoD geeniülekanne elulemust ja suurendab motoorsete neuronite degeneratsiooni ja lihaste denervatsiooni.

Ehkki motoorsete neuronite arvu suurenemist seostatakse lihase suurenenud merevaikdehüdrogenaasi värvumisega, ei paranda PGC-1a lihase üleekspressioon lihastes ellujäämist ega motoorset funktsiooni. Julia nathan kaalulangus uuring näitab, et sünnitusjärgne lihaste modifikatsioon mõjutab haiguse progresseerumist ja näitab, et müogeensete ja metaboolsete regulaatorite lihaste ekspressioon mõjutab G93A SOD1 fALS hiiremudelis haiguse progresseerumisega seotud neuropatoloogiat erinevalt.

Sissejuhatus Amüotroofne lateraalskleroos ALS on progresseeruv neurodegeneratiivne haigus, mida iseloomustab ülemiste ja alumiste motoneuronite kaotus. Motoneuronite kaotustega kaasneb bm kaalulangus ja halvatus. Mitmetest kliinilistest uuringutest on teada ALS-iga patsientide kiirelt kurnavate mootorite suurenenud haavatavus 1, 2.

Lihaskiudude fenotüübi 3 ja motoorsete ühikute 4 uuringud G93A inimese SOD1 G93A hiired üleekspresseerivates transgeensetes hiirtes näitavad, et eelistatakse kiireid lihaseid. Need leiud viitavad sellele, et lihaste fenotüüp võib mõjutada ALS-i neuropatoloogiat. Lihase roll ALS-i patogeneesis on aga endiselt mitmetähenduslik.

Ehkki mutantse SOD1 lihaspetsiifiline ekspressioon põhjustab motoneuronite kaotust ja lihaste denervatsiooni 5, 6, ei mõjutanud mutandi SOD1 Cre-vahendatud osaline löömine lihastes u2 kaalulangus progresseerumist 7. Siiski viitavad lihaste biokeemia varajased muutused ja kas GDNF kaalulangus wustl IGF-1 lihaspetsiifilise ekspressiooni tõhusus motoneuronite päästmise vahendamisel ja haiguse hilinemine nendel hiirtel lihase potentsiaalselt olulisele ja mõjutatavale rollile haiguse progresseerumisel 8 MyoD ja müogeniin on lihaseid reguleerivad tegurid, mis osalevad lihaste arengus ja diferentseerumises 9, Täiskasvanu lihastes väljendub MyoD peamiselt täiskasvanu kiiretes lihaskiududes 11, 12, 13 ja reguleerib lihaste kiiret arengut Teisest küljest ekspresseeritakse müogeniini peamiselt aeglastes lihaskiududes 11, 13 ja selle ekspressioon suurendab oksüdatiivset metabolismi lihastes 14, Veel üks tegur, mis on osutunud lihaste fenotüübi modulaatoriks, on peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud gamma koaktivaator-la PGC-la.

PGC-1α on tugev lihaste metaboolne regulaator ja selle ekspressioon suurendab aeglase oksüdatiivse lihase fenotüüpi Selles uuringus uurisime, kas lihase fenotüübi postnataalne modifitseerimine võib muuta haiguse progresseerumist G93A SOD1 fALS hiiremudelis; täiskasvanu lihas on väga plastiline ja seda saab fenotüüpselt muuta sisemiste ja väliste näpunäidete abil 17, Näitame, et lihaste fenotüübi postnataalne modulatsioon MyoD või müogeniini eksogeense ekspressiooni tagajärjel täiskasvanud G93A hiirte tagajäseme lihastes moduleerib motoneuronite degeneratsiooni, lihaste denervatsiooni ja ellujäämist.

Teisest küljest ei paranda PGC-1a lihastes üleekspresseerimine nende hiirte ellujäämist ega motoorset funktsiooni. Meie tulemused näitavad, et FALS-i hiiremudelis saab haiguse progresseerumist parendada või halvendada sünnitusjärgse lihase modifitseerimisega, ning samuti näitavad, et lihase müogeensed ja metaboolsed tegurid mõjutavad erinevalt Kaalulangus wustl hiirte kliinilisi tulemusi.

Tulemused MyoD geeniülekanne kiirendab haiguse progresseerumist Me eksogeenselt ekspresseerisime MyoD täiskasvanud isaste G93A hiirte tagajäseme lihastes, kasutades inimese MyoD ad-MyoD ekspresseerivat adenoviirust, ja kaalulangus wustl mõju motoorsele käitumisele. Geeniülekande efektiivsus pärast viiruse 10 naela rasva kadu valja naeb geeni ülekandmist lihasesse määrati LacZ ekspresseeriva adenoviiruse abil.

LacZ-peitsi suhtes positiivsete kaalulangus wustl arv vähenes aja jooksul, näidates saadud LacZ-geeni ekspressiooni mööduvat olemust joonis 1a. Seljaaju nimmeosa uurimisel ei ilmnenud X-gal värvimist, mis viitab sellele, et tagajäsemete lihastesse süstitud viirus ei ole meie uuringus tagasiulatuvalt motoorsete neuronite poolt üles võetud joonis 1b. Geeni ekspressioonitase langes aja jooksul, näidates β-galaktosidaasi geeni ekspressiooni mööduvat olemust. Skaalariba esindab μm. MyoD üleekspressiooni käitumuslik toime G93A hiirte tagajäseme lihastes määrati rotaarodi jõudluse ja kehakaalu mõõtmise iganädalase hindamisega alates 56 päeva vanusest.

Kaalukaotus sarnanes rotaarodi jõudluse ajalise mustriga.

Ravimid Abstraktne MyoD ja myogenin on müogeensed transkriptsioonifaktorid, mida ekspresseeritakse vastavalt täiskasvanu kiiretes ja aeglastes lihastes. Amüotroofne lateraalskleroos ALS on neurodegeneratiivne haigus, mille korral motoneuronite kaotusega kaasnevad lihaste denervatsioon ja halvatus.

Seetõttu kiirendab MyoD postnataalne ekspressioon tagajäsemete lihastes G93A hiirte motoorseid kõrvalekaldeid, samuti kehakaalu langust ja vähendab elulemust. Andmed on esitatud keskmisena ± sem Täissuuruses pilt Värsked uuringud on näidanud, et mutantse SOD1 lihaspetsiifiline transgeenne ekspressioon võib hiirtel põhjustada lihasfunktsiooni häireid 6 ja motoneuronite degeneratsiooni 5.

Koeproovide uurimine Western blot analüüsiga näitas, et ei mutandi joonis 2e, f; täieliku blotti kujutised, lisa joonis 1 ega hiire SOD1 taset joonis 2e, g; täieliku bloti kujutised, täiendav joonis 1 ei muudetud kaalulangus wustl MyoD geeniülekandega, välistades SOD1 modulatsiooni võimaluse lihastes MyoD poolt kui haiguse kiirenemise põhjustaja G93A hiirtel.

Samuti oli G93A hiirtel täheldatud toime haigusspetsiifiline, kuna sarnane ravi mitte-transgeensete pesakonnakaaslastega ei avaldanud käitumisele mingit mõju. Nende hiirte iganädalane hindamine näitas aja jooksul pidevat kaalutõusu joonis 3a ja nende võimet püsida testimisperioodi vältel kogu sekundi jooksul rotaaril joonis 3b.

Need hiired jäid terveks ja neil ei olnud käitumisharjumusi isegi 6 kuud pärast süstimist, mis näitas, et lihastele suunatud MyoD kuidas kaaluda koju nouandeid ise ei olnud toksiline.

Neid hiiri jälgiti käitumuslikult alates 56 päeva vanusest. Pärast seda perioodi hiiri enam ei testitud, kuid jälgimist jätkati. Need hiired olid terved ja isegi 6 kuu jooksul pärast süstimist ei ilmnenud käitumisharjumusi. Andmed on esitatud keskmisena ± sem Täissuuruses pilt Müogeniini geeniülekanne parandab rotaroodi jõudlust Teises katsekomplektis süstisime täiskasvanud isastele G93A hiirtele tagajäseme lihaseid kas ad-müogeniini või ad-GFP-ga.

Müogeniini üleekspressioon ei mõjutanud aga ei kaalukaotuse profiili joonis 4c ega elulemust joonis 4d.

kui palju kaloreid kaalust lahtistav kaalulangus osta apteegis alla võtta 5

Kahe ravirühma vahel ei olnud kaalulangus wustl profiilis c ja ellujäämismäärades d erinevusi. Andmed on esitatud keskmisena ± sem Täissuuruses pilt Diferentsiaalse motoorse neuroni degeneratsioon Meie kahes sõltumatus kaalulangus wustl näitas rotarod-testimine pärast müogeniini geeni ülekandmist motoorse jõudluse paranemist võrreldes GFP kontrollhiirtega, samas kui MyoD geeni ülekandmine halvendas motoorseid võimeid G93A hiirtel, kuna haigus progresseerus võrreldes GFP kontrollrühmaga.

Et teha kindlaks, kas MyoD ja müogeniini eksogeenne ekspressioon lihastes mõjutab seljaaju motoorsete neuronite degeneratsiooni, loendati seljaaju nimmepiirkonna ventraalse sarviku motoneuronid L3 — L5 stereoloogiliselt, kasutades suuruse välistamise kriteeriume Uurisime päevastelt loomadelt seljaaju proove, kuna nendel hiirtel ilmnes oluline motoorsete neuronite kaotus alates päevasest päevast Kresüülvioletselt värvitud seljaaju lõikude uurimisel ilmnes sarve ventraalse värvumise muster ad-MyoD-ga süstitud hiirtel võrreldes ad-GFP-ga süstitud hiirtega joonis 5a versus b.

Teisest küljest näitasid ad-müogeniiniga süstitud hiirte ventraalsed sarved ventraalses sarves suurenenud värvimismustrit, võrreldes ad-GFP-ga süstitud hiirtega joonis 5a versus c. Suurema suurenduse korral näitasid ad-MyoD-ga süstitud hiirte motoorsed neuronid väiksemat rakukeha suurust võrreldes ad-GFP-ga süstitud hiirtega joonis 5d versus emis viitab suurenenud atroofiale.

90 paeva kaalulanguse valjakutse napunaiteid

Ad-müogeniini hiirte seljaaju proovid näitasid motoorseid neuroneid, mis olid suuremad ja asümmeetrilise kujuga, võrreldes kaalulangus wustl süstitud hiirte motoneuronitega, mis olid väiksema kujuga ja ümara kujuga joonis 5d versus kaalulangus wustl. MyoD või müogeniini lihase geeniülekande mõju seljaaju motoorsete neuronite degeneratsioonile määrati selgroo nimmepiirkonna proovi analüüsimisega päevastelt hiirtelt.

kuidas eemaldada rasva madalamatest abs

Ventraalse sarviku motoneuronite uurimine väiksema suurendusega x 10 näitas, et võrreldes ad-GFP-ga süstitud G93A hiirtega a olid ad-MyoD-ga süstitud G93A hiirte motoneuronid hõredalt jaotunud b.

Ad-müogeniiniga süstitud hiirtel ilmnes seevastu suurem motoorsete neuronite arv c.

sage jumalanna kaalulangus

Näib, et ravi mõjutab ka motoneuronite morfoloogiat. Suuremad suurendusega pildid × 20 näitasid, et võrreldes ad-GFP-ga süstitud proovidega d olid ad-MyoD-ga süstitud hiirte motoneuronid väiksemad e.

Seevastu ad-müogeniiniga süstitud hiirtel olid motoneuronid vähem ümarad ja suuremad f. Kaalulangus wustl sektsioonide stereoloogiline uurimine näitas lihaste suunatud MyoD ja müogeniini geeni siirde mõju motoneuronite arvule, kasutades suuruse välistamise kriteeriume g.

Skaalaribad esindavad μm. Meie tulemused viitavad sellele, et müogeniini eksogeenne ekspressioon lihastes aitab säilitada seljaaju motoorseid neuroneid, samal ajal kui MyoD eksogeenne ekspressioon lihastes suurendab motoorsete neuronite degeneratsiooni G93A hiirtel.

Diferentsiaalse lihaste denervatsioon On näidatud, et lihaste denervatsioon eelneb motoorsete neuronite kaotamisele G93A hiirtel 21, Lisaks ei suutnud motoorsete neuronite Baxi deletsiooni vahendatud päästmine peatada lihaste lõppplaadi denervatsiooni Et teha kindlaks, kas lihaskoe lõppplaadi innervatsioonimuster on vastavalt MyoD või müogeniini geeniülekandele moduleeritud, uurisime stereoloogiliselt päevaste katseloomade lihaslõikeid.

Lihaselõigud märgistati fluorestsentsi kaudu rodamiiniga konjugeeritud a-bungarotoksiiniga koos sünaptofüsiini ja neurofilamentide antikehadega joonis 6a. Lihaste innervatsioonimustrid klassifitseeriti vastavalt värvimismustritele "innerveerituteks", "vahepealseteks" või "denerveerituteks" joonis 6a, samuti kirjeldatud meetodites. Pärast lihastele suunatud kickstarter kaalulangus vest uuriti lihase otsaplaate päevastel hiirtel.

Andmed on esitatud keskmisena ± sem Skaalariba tähistab 25 μm. Täissuuruses pilt Α-bungarotoksiiniga märgistatud lihaste lõppplaatide stereoloogiline analüüs näitas, et lihaste lõppplaatide üldarv lihase kohta ei olnud erinevates ravirühmades kaalulangus wustl joonis 6b. Denerveeritud ja vahepealsete lõppplaatide uurimine andis erinevaid tulemusi. Ad-MyoD-ga süstitud loomade puhul täheldati suuremat kaalulangus wustl otsaplaatide osakaalu võrreldes ad-GFP- ja ad-müogeniiniga süstitud loomadega.

Denervatsiooni muster ei olnud statistiliselt erinev ad-müogeniini ja ad-GFP-ga süstitud loomade vahel joonis 6d. Ad-MyoD- ja ad-GFP-ga süstitud hiirte vahel lõpp-plaadi vaheproduktides statistilist kaalulangus wustl ei olnud joonis 6e. Sünnitusjärgne geeniekspressioon muudab lihaste fenotüüpi Lihasele suunatud MyoD ja müogeniini geeniülekande mõju motoorsete neuronite kaotusele ja lihase otsaplaadi denervatsioonile viitab sellele, et sellest tulenev lihaste omaduste muutmine võib mõjutada G93A hiirte neuromuskulaarset patoloogiat.

On tõestatud, et müogeniini ekspressioon kutsub esile suurenenud oksüdatiivse võime juba olemasolevates lihaskiududes.

Abstraktne

Myh7 MyHC I geen ekspressioonitasemed ei olnud rühmade vahel statistiliselt erinevad joonis 7a. IIa tüübi kiired kiud on oksüdatiivsemad kui IIb tüübi kiiremad kiud. On näidatud, et IIb tüüpi lihaskiud denergeeritakse eelistatult G93A hiirtel Seetõttu hinnati lihase oksüdatiivse kiudude koostist merevaikdehüdrogenaasi SDH histokeemia abil. Myh7 ekspressioonitasemete erinevus ei olnud ravide vahel statistiliselt oluline. Andmed kaalulangus wustl esitatud keskmisena ± sem Skaalariba tähistab μm.

Täissuuruses pilt päevastelt hiirtelt pärit gastrocnemiuse põiki lihaste lõikude histokeemiline uurimine näitab erinevusi oksüdatiivsete kiudude jaotuses ravirühmade vahel. Ad-müogeniiniga töödeldud lihased näitavad oksüdatiivsete lihaskiudude ühtlast jaotust, millele viitavad tumedalt värvunud lihaskiud, võrreldes viirusekontrolliga proovid süstiti kas ad-GFP või ad-Lacziga ja MyoD lihasproovidega joonis 7b.

Lihaskiudude koguarv ei olnud päevaste hiirte ravirühmade vahel statistiliselt erinev joonis 7d.

Dieedi metadoon

PGC-1α on tugev lihastes toimiv metaboolne regulaator ja PGC-1a üleekspressioon lihastes põhjustas suurenenud mitokondriaalset valku ja oksüdatsioonivõimet 16, Nendes hiirtes hinnati motoorseid funktsioone ka pikisuunas, kasutades erinevaid motoorse funktsiooni teste.

Käpa haardetugevust kontrolliti haardetugevuse mõõtja ja käepideme vastupidavuse PaGE testi abil vastavalt joonised 8e, f. Seetõttu ei mõjutanud mitokondrite biogeneesi tugevdamine PGC-1a konstitutiivse lihaste ekspressiooni kaudu ellujäämist, kuid näis kahjustavat motoorset funktsiooni. Käpa haardetugevust uuriti pikisuunas haardetugevuse mõõtja e ja käpa kaalulangus wustl vastupidavustesti PaGE, f abil.

Ühelgi Pages testi f ajahetkel polnud genotüüpide vahel erinevusi.

meeste põie Kuidas eemaldada rasv maost rahvatervisega põletiku dieet

Seetõttu ei parandanud mitokondriaalse biogeneesi tugevdamine lihastes PGC-1a üleekspressiooni kaudu ellujäämist, vaid halvendas motoorset funktsiooni G93A hiirtel. Andmed on esitatud kaalulangus wustl ± sem Täissuuruses pilt Arutelu Meie hüpotees põhines eksperimentaalsetel tõenditel, mis viitasid lihaste fenotüübi võimalikule mõjule haiguse kulgemisele; kiired lihaskiud ja motoorsed üksused on ALS-is näiliselt selektiivselt tundlikud, samas kui aeglased lihaskiud, millel on suurem oksüdatsioonivõime, näivad olevat haiguses suhteliselt säilinud 1, 2, 3, 4, Hüpoteesi kontrollimiseks kasutasime kahe eraldiseisva lihas-spetsiifilise põhilise heeliksi-silmuse-heeliksi transkriptsioonifaktori viiruse vahendatud postnataalset ekspressiooni, et otseselt uurida, kas lihaste fenotüüp mõjutab haiguse progresseerumist ALS-i hiire G93A mudelis.

Edwin Kaal A 21st c Interpretation of Geology using the Structured Atom Model

MyoD ja müogeniin koos MRF4 ja myf5 moodustavad müogeensete regulatoorsete tegurite MRF perekonna, mis on seotud lihaste arengu ja diferentseerumisega MyoD ja müogeniin reguleerivad lihaste geenide erinevat ekspressiooni Täiskasvanu kaalulangus wustl ekspresseerub MyoD tugevalt kiiretes lihaskiududes 11, 12 ja reguleerib lihaste kiiret arengut On the other hand, myogenin is highly expressed in slow muscle fibres 11 and its expression increases oxidative metabolism in the muscle 14, In this study, we used adenovirus to exogenously express MyoD and myogenin in the hindlimb muscles of adult G93A mice to examine whether MyoD and myogenin expression in the adult muscle can impact disease progression in an ALS mouse model.

Lack of X-gal staining in the spinal cord following injection of adenovirus expressing LacZ into the muscle suggests that that the adenovirus is not retrogradely taken up by the motor neurons and the gene expression is confined to the muscle in our study. Our findings show that exogenous expression of myogenin in adult muscle results in increased motor neuron count and muscle innervation. On the other hand, exogenous expression of MyoD in the adult muscle results in reduced motor neuron count, muscle innervation and survival.