Ettenahtud meds kahjumi kaalu

Kasutage kaasasolevaid patareisid. Ka riiete tume värv võib hakata kuluma ja määrida heledamat värvi treeningseadmeid. Kogu vajaliku teabe leiate aadressilt polar. Sisseehitatud GPS-iga Polari treeningseadmed näitavad kiiruse, distantsi ja asukoha andmeid. Mitme kasutajaga Polar Balance i kaalu on võimalik siduda kuni 7 erineva Polari randmeseadmega ning seda on võimalik kasutada ka tavalise Bluetooth Smarti kaaluna. Moreover, in vivo experiments on cells were performed to investigate lipid-lowering and antioxidant activities of effective fraction and active constituents of JZN.

komponendid - Svensk översättning – Linguee

Klõpsake nuppu Adjust weight target. Kui teie eesmärk on kehakaalu hoidmine, siis soovitatavat kaloridefitsiiti on võimalik saavutada tarbides vähem kaloreid või suurendades füüsilist aktiivsust. Sellisel juhul ei ole teil tarvis täita mõlemat nõuet, nagu kehakaalu langetamise puhul. Eesmärgi saavutamine tähendab, et olete kulutanud piisavalt kaloreid ja säilitanud oma praeguse kehakaalu. Klõpsake nuppu Adjust daily activity goal.

Klõpsake nuppu Set new activity goal. Kehakaalu mõõtmiseks astuge Polar Balance i kaalule. Seejärel uuendage oma kehakaal Polari randmeseadmes. Sünkroonige oma kehakaal ja aktiivsuse andmed Balance i veebiteenusega, kasutades Flow mobiilirakendust või ühendades randmeseadme USB-kaabli abil oma arvutiga.

It was used to strengthen blood circulation of coronary artery, arrhythmia and hyperlipidemia. The main objective of this paper is to evaluate lipid-lowering and antioxidant activities of extract and effective fraction of JZN by using in vitro experiments on hyperlipidemic rats. Moreover, in vivo experiments on cells were performed to investigate lipid-lowering and antioxidant activities of effective fraction and active constituents of JZN. Wistar rats with high fat diet-induced hyperlipidemia were used as in vitro models to study biological effects of lipid-lowering and antioxidant activities of extract and effective fraction of JZN.

Veebiteenus või mobiilirakendus annab teile individuaalseid aktiivsus- ja toitumisalaseid juhiseid. Randmeseadmest näete oma igapäevast aktiivsuse eesmärki, mida uuendatakse automaatselt ning mida on võimalik vajadusel muuta. Täitke oma eesmärk iga päev, kuni olete saavutanud soovitud kehakaalu. Teisisõnu, see näitab ära, kui palju te oma praeguse tempo juures kaalus maha või juurde võtate.

Stem Prognooside kohaselt väheneb juhupüük It is forecast that unwanted catches will be reduced by 80 tonnes and organic aquaculture production should increase by tonnes by At this stage, the Commission expects that the budget for this sector will show an under-execution at the end of the budget year as Member States are declaring expenditure for the coupled specific support measures under article 68 which is lower than what was initially forecasted in the budget EurLex-2 Üldiselt on nõukogu prognooside põhjal seisukohal, et Luksemburg täidab Overall, the Council is of the opinion that Luxembourg is projected to comply with the provisions of the Stability and Growth Pact in and This was the case for the selected payment as the Icelandic Coast Guard provided Frontex with an hourly maintenance cost estimation.

Samuti näitab see, kui palju kaloreid peaksite igapäevaselt kulutama, et oma eesmärki saavutada. Te saate näiteid toiduainetest, mille tarbimist peaksite vähendama ning tegevustest, mis aitavad teil vajaliku hulga kaloreid kulutada. Ärge unustage seda igapäevaselt oma randmeseadmega sünkroonida. Randmeseade näitab ära, kui aktiivne te olete päeva jooksul olnud ja kui palju on eesmärgi saavutamisest veel puudu.

Kaalumuutuse, kehakaalu sihtväärtuse, mõõtmistulemuste või kalorite nägemiseks tehke märge vastavasse kasti.

ettenahtud meds kahjumi kaalu

Graafik näitab ka, kui palju on tarvis langetada kaalu, et saavutada normaalkaal. Kasutage kaasasolevaid patareisid. Avage patareipesa kaas ja eemaldage vanad patareid. Sisestage uued patareid, jälgides nende polaarsust. Ohutuse tagamiseks veenduge, et kasutate õiget tüüpi patareisid. Garantii alla ei kuulu vigastused ja kahju, mis on tekkinud Polar Electro poolt volitamata isikute läbiviidud hooldustööde tõttu.

Kontaktandmed ja kõikide Polari teeninduskeskuste aadressid leiate aadressilt ja riigipõhistelt veebilehtedelt. Sisseehitatud GPS-iga Polari treeningseadmed näitavad kiiruse, distantsi ja asukoha andmeid.

erinevate toetuste ning: Topics by hingemaailm.ee

Vastava lisavarustusega Polari treeningseadmed näitavad kiiruse, distantsi, väntamissageduse, asukoha ja võimsuse andmeid. Ühilduva lisavarustuse nimekirja leiate aasdressilt Õhurõhuanduriga Polari treeningseadmed mõõdavad kõrgust ja teisi näitajaid. Muud kasutamist pole ette nähtud. Polari treeningseadmeid ei tohiks kasutada selliste keskkonnatingimuste mõõtmiseks, mis nõuavad professionaalset või tööstuslikku täpsust.

Enne regulaarsete treeningute alustamist vastake järgmistele teie tervislikku seisundit puudutavatele küsimustele. Kui vastus kasvõi ühele nendest küsimustest on jah, pidage enne treeningute alustamist nõu arstiga. Kas te olete viimase viie aasta jooksul olnud füüsiliselt mitteaktiivne?

Kas teil on kõrge vererõhk või kolesteroolitase? Kas te tarvitate mingeid vererõhu- või südameravimeid? Kas teil on esinenud probleeme hingamisega? Kas teil esineb mõne haiguse sümptomeid? Kas te olete taastumas mõnest tõsisest haigusest või ravist? Kas te kasutate südamestimulaatorit või mõnda muud implanteeritud elektroonilist seadet? Kas te suitsetate? Kas te olete rase?

Lisaks treeningu intensiivsusele võivad südame löögisagedust mõjutada ka südame- vererõhu- psüühikahäirete, astma ja hingamishäirete ravimid, samuti mõned energiajoogid, alkohol ja nikotiin.

Oluline on pöörata tähelepanu oma keha reaktsioonidele treeningute ajal. Kui tunnete treeningu ajal ootamatut valu või liigset väsimust, lõpetage treening või jätkake madalama intensiivsusega.

ettenahtud meds kahjumi kaalu

Polari tooteid võib kasutada, kui teil on südamestimulaator või mõni muu implanteeritud elektrooniline seade. Teoorias ei tohiks Polari tooted südamestimulaatori tööd häirida. Puudub teave selle kohta, et keegi oleks kunagi selliseid häireid kogenud. Sellegipoolest ei saa me garanteerida, et meie tooted sobivad kõikide südamestimulaatorite või muude implanteeritud seadmetega, kuna seadmed on erinevad.

Kui teil on mingeid kahtlusi või kui te kogete Polari tooteid kasutades ebatavalisi aistinguid, võtke ohutuse tagamiseks ühendust oma arsti või implanteeritud elektrooniliste seadmete tootjaga.

Kui olete allergiline nahaga kokkupuutuvate ainete suhtes või kahtlustate toote kasutamisest tulenevat allergilist reaktsiooni, vaadake üle materjalide nimekiri peatükis Tehnilised andmed. Nahareaktsiooni korral lõpetage toote kasutamine ja pidage nõu oma arstiga.

ettenahtud meds kahjumi kaalu

Niiskuse ja hõõrdumise koostoimel võib südame löögisageduse anduri must värv hakata maha kuluma, määrides niiviisi heledaid riideid. Ka riiete tume värv võib hakata kuluma ja määrida heledamat värvi treeningseadmeid. Kui soovite, et teie treeningseade püsiks kaua säravana, ärge kasutage treeningute ajal riideid, mis annavad värvi.

prognoos in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe

Kui kasutate nahal parfüümi või putukatõrjevahendit, veenduge, et see ei puutuks kokku treeningseadme ega südame löögisageduse anduriga. Elektriliste seadmete ja WLAN tugijaamade läheduses võivad tekkida häired. Ekslike näitude korral tuleb eemalduda võimalikest häireallikatest.

Kristallidega randmevõru garantiiperiood on üks 1 aasta.

Polar Balance i kaalu kasutusjuhend 3. Sissejuhatus 3. Polar Balace i kaal 3

Garantii ei kata kahjusid, kahjustusi, kahjumit, kulutusi või väljaminekuid, olgu need otsesed, kaudsed või ettenägematud, järelduslikud või erikulutused, mis tulenevad tootest või on sellega seotud.

Garantii ei laiene kasutatud toodetele.

ettenahtud meds kahjumi kaalu

Garantiiperioodi vältel toode kas parandatakse või asendatakse ükskõik millises Polari volitatud teeninduskeskuses, sõltumata osturiigist. Ostutšekk on teie ostu tõenduseks!

Mis tahes toote garantii on piiratud riikidega, kus toodet algselt turustati. Polar Electro piiratud rahvusvahelise garantii tingimused leiate aadressilt Polar Electro Oy vastavus ISO nõuetele on sertifitseeritud. Polar julgustab teid vähendama jäätmete võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele ka väljaspool Euroopa Liitu, järgides kohalikke jäätmete kõrvaldamise määruseid ning võimaluse korral kogudes elektroonilised seadmed ning patareid ja akud eraldi konteineritesse.

Tooted, mida selles kirjeldatakse, võivad muutuda ilma eelneva teavitamiseta seoses tootja pideva arendustegevusega. Polar Electro Inc.

Kasutusjuhendis või toote pakendil olevad nimed ja logod, mis on tähistatud sümboliga, on Polar Electro Oy registreeritud kaubamärgid. Eurlex liikmesriikide poolt poliitikasuundade ja meetmete ning prognooside kohta esitatud teabe koondamine; compiling the information reported by Member States on policies and measures and projections; Eurlexq4 Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele, millised on vastavad kohandused nende inventuuriaruannete prognooside osas vabatahtlike kohanduste tegemise perioodil vastavalt kohandamist käsitlevatele tehnilistele juhistele.

Member States shall inform the Commission and other Member States on adjustments calculated for their inventory estimates during the voluntary adjustment procedure applied pursuant to the technical guidance for adjustments. Given the most recent projections and debt level, the MTO itself nevertheless reflects the objectives of the Stability and Growth Pact.

EurLex-2 Krediidiriski prognoos, Kreeka risk 3 CLPs for Greek risk 3 EurLex-2 Euroopa Arengufond EAF : kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide osamaksete prognoosid European Development Fund EDF : forecasts of commitments, payments and contributions eurlex-diff Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et algmääruse ettenahtud meds kahjumi kaalu 3 lõikes 9 ette nähtud neljast kahju ohu analüüsi tegurist ühte laovarud ei pea institutsioonid määravaks, kahe teguri puhul esinevad vastuolud komisjoni prognooside, mida nõukogu kinnitas vaidlustatud määruses, ja uurimisperioodile järgneva perioodi asjakohaste andemete vahel impordimaht ja impordihinnad ning üks tegur ekspordivõime ja ekspordi ümbersuunamise oht on arvessevõetavate asjakohaste asjaolude osas puudulik.

EurLex-2 a vara jätkuvast kasutamisest tulenevate raha laekumise prognoosid; a projections of cash inflows from the continuing use of the asset; EurLex-2 Prognoosid liikluse kohta, mis on lennundusega seotud tulu põhitekitaja, põhinesid mõistlikel eeldustel ja neid kinnitas reisijateveo tegelik areng lennujaamas. The traffic forecasts which are a main driver for the aeronautical revenue were based on prudent assumptions, and confirmed by the actual passenger development at the airport.

EurLex-2 Eelkõige sündivuse osas võivad programmis esinevate seonduvate prognooside aluseks olevad demograafilised eeldused olla küllaltki optimistlikud In particular as regards fertility rates, the demographic assumptions underlying the related programme projections may be on the optimistic ettenahtud meds kahjumi kaalu oj4 Euroopa Arengufondi kulukohustuste ja maksete assigneeringute ning liikmesriikide osamaksude prognoos