Kaalulangus puhakiri kjv, Newest ideas

Distsipliin hõlmab sageli karistamist, mis on ebameeldiv, olgu see siis ära teenitud või mitte. Jumal soovib, et nad tuleksid Tema juurde, saades Tema perekonna osaks. Mäleta risti rööv.

Samuti peame töötama ühtselt, mitte igaüks oma nurgas. On inimesi, kes sooritavad enesetappu heidutuse tõttu. Kas suudate lootussõnaga sirutada? Meil kui usklikel on lootust jagada, lootust Kristusele. Me võime palvetada kõigi eest: juhid, need, kes on seotud haigete aitamisega, need, kes on haiged. Ärge mattke oma pead liiva sisse, tehke midagi, kui ainult juhtidele kuuletuda ja koju jääda; aga lase kuidagi kaasa. Keegi meie kirikust tegi meile maske.

kaalulangus puhakiri kjv kas vibratsioon lagunevad rasva

See on tõesti suurepärane asi, mida paljud teevad. Sellel olid lootussõnad ja rist. Nüüd oli see armastus, see on julgustav. Ühes parimas jutluses olen kuulnud, kuidas jutlustaja ütles: "Armastus on see, mida sa teed.

Piibli vastused vaimsetele küsimustele

Me peame olema nagu Kristus. Jumal tahab alati, et aitaksime teisi igal võimalusel. Lõpuks võib Jumal proovida käskida meil olla hõivatud ja lõpetada meie "tellimuse" unarusse jätmine, see tähendab: "Minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi. Timoteosele 4: 5. Meie ülesandeks on juhtida teisi Kristuse juurde. Nende armastamine aitab neil näha, et oleme tõelised ja võib panna meid kuulama, kuid peame neile ka sõnumi andma.

Peetruse 3: 9.

kaalulangus puhakiri kjv parimate kaalulanguse napunaited blogi

Mind on üllatanud, kui vähe teavitamist tehakse, eriti televisioonis. Ma arvan, et maailm üritab meid peatada.

kaalulangus puhakiri kjv kaalulangus vernon il

Ma tean, et Saatan on ja tema on selle taga. Täname Issandat selliste inimeste eest nagu Franklin Graham, kes igal võimalusel jutlustab evangeeliumi ja läheb pandeemia epitsentrisse. Võib-olla üritab Jumal meile meelde tuletada, et see on meie töö. Inimesed kardavad, teevad haiget, kurvastavad ja kutsuvad abi. Me peame palvetama nende eest, kes abistavad palju. Me peame olema nagu Filippus ja rääkima teistele, kuidas meid päästetakse, ning palvetama, et Jumal kasvataks jutlustajaid sõna kuulutama.

Peame palvetama lõikusperemeeste isandat, et nad saadaks lõikusele töölisi Matteuse Üks reporter küsis meie presidendilt, mida ta tahaks Billy Grahamilt küsida, mida selles olukorras teha. Ma ise mõtlesin, mida ta teeb. Tõenäoliselt oleks tal televisioonis ristisõda. Tõenäoliselt ütleks ta: "Jeesus ootab sind vastu võtma.

Ka tema poeg Franklin teeb seda, kuid sellest pole piisavalt olnud. Andke oma osa, et tuua keegi Jeesuse juurde. Viimane asi, kaalulangus puhakiri kjv ma tahan jagada, kuid mis on kõige tähtsam, on see, et Jumal ei soovi, et keegi hukkuks ja ta soovib, et Sina tuleksid Jeesuse juurde, et sind päästetaks. Ennekõike soovib ta, et kaalulangus puhakiri kjv teaksite Teda ning Tema armastust ja andestust. Pühakirja üks paremaid kohti selle näitamiseks on Johannese kolmas peatükk. Esiteks ei taha inimkond isegi tunnistada, et nad on patused.

Loe psalmi 1—4; Laul 1—3 ja Roomlastele 3: 9— Roomlastele öeldakse: "Pole ühtegi õiget ega kedagi. See on Jumala viha inimese patu vastu. Me oleme eksinud, kuid salmis öeldakse: "Jumala kingitus on igavene elu meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu". Piibel õpetab, et Jeesus asus meie asemele; Ta võttis meie mbti kaalulangus meie karistuse.

Jesaja 6 ütleb: "Issand on pannud Tema peale meie kõigi süüteod. Selle mõte seisneb selles, et kui vang oli karistuse kuriteo eest maksnud, anti talle juriidiline dokument, mis oli tembeldatud, "täielikult tasutud", nii et keegi ei saanud teda kunagi uuesti kuriteo eest maksma panna. Ta oli igavesti vaba, sest karistus maksti täielikult.

Seda tegi Jeesus meie heaks, kui ta suri meie asemel ristil. Ta ütles, et meie karistus on "täielikult tasutud" ja me oleme igavesti vabad. Johannese 3. Lugege mõlemat lõiku. Jumal oli vabastanud oma rahva Egiptuse orjusest, kuid siis mässasid nad tema ja Moosese vastu ikka ja jälle; nad nurisesid ja kaebasid. Nii saatis Jumal madusid nende karistamiseks. Kui nad tunnistasid, et nad on pattu teinud, nägi Jumal ette viisi nende päästmiseks.

Ta käskis Moosesel teha madu ja panna see vardale ning et kõik, kes seda vaatasid, elaksid. Johannese ütleb: "Nii nagu Mooses tõstis kõrbes mao, tuleb ka Inimese Poeg üles tõsta, et kõigil, kes Temasse usuvad, oleks igavene elu. Täna, kui te ei tunne Teda, kui ei usu, on kutse selge.

Tete-A-Tete with Ms J 💕 MsJ’s Travels: Full-Time RV Life

Timoteosele 2: 3 on öeldud: "Ta soovib, et kõik inimesed saaksid päästetud ja jõuaksid tõe kaalulangus puhakiri kjv. Sest Jumal ei saatnud oma Poega maailma hukka mõistma, vaid päästis maailma Tema läbi. Johannese ütleb: "Sest minu isa tahe on, et kõigil, kes vaatavad Poja poole ja usuvad Temasse, oleks igavene elu ja ma äratan ta üles viimasel päeval.

Ta on kontrolli all. Ta on meie Abi. Tal on eesmärk. Tal võib olla mitu eesmärki, kuid see kehtib meie kõigi kohta erinevalt. Seda suudate üksi eristada. Meie kõik saab Teda otsida. Me kõik võime midagi õppida, et meid muuta ja paremaks muuta.

Me kõik võime ja peaksime teisi rohkem armastama. Ma tean ühte kindlalt, kui te pole usklik, pöördub ta teie poole armastuse, lootuse ja lunastusega. Ta pole nõus, et keegi peaks igavesti hukkuma. Matteuse ütleb: "Tule minu juurde kõik, kes olete väsinud ja koormatud, ja ma annan teile puhkust. Korintlastele 3 ja 4 räägitakse meile, mida Jeesus meie heaks tegi. Ta suri meie pattude eest, maeti ja tõusis surnuist üles kolmandal päeval.

Teised loetud Pühakirjakohad on Jesaja 1—12, 1. PeetruseMatteuse 28 ja 29, Heebrealaste peatükk 1—25 ja Johannese 3: 16 ja Ta kasutab igavese elu lubaduse meile arusaadavaks muutmiseks paljusid sõnu: Roomlastele kutseJohannese usu ja võta vastuJohannese 3: 14 ja 15 vaata - Roomlastele öeldakse, et igavene elu on kingitus Jeesuse Kristuse kaudu. Ilmutuse on öeldud: "Ja kes iganes soovib, las see võtab vabalt eluvett.

See läks Jeesusele maksma kõik. See ei maksa meile midagi. See pole meie tööde tulemus. Me ei saa seda ega saa seda teha heade tegude kaudu. Jumal on õiglane. Kui see oleks teoste kaupa, poleks see õiglane ja meil oleks midagi kiidelda. Seal öeldakse: "kas te võtsite Vaimu vastu seaduse tegude kaudu või usuga kuulmise kaudu Kui me võiksime teenida päästet, ei oleks Jeesus kaalulangus puhakiri kjv surema Galatians 2: Teised lõigud, mis annavad meile kinnituse päästmisest, on: 1.

Loomaaed Koronaviiruse perspektiiv - naasmine Jumala juurde Kui ilmnevad sellised olukorrad nagu praegune olukord, kipume inimestena küsimusi esitama.

Kui te usute ja tulete, siis ta ei lükka sind tagasi, vaid tervitab teid, võtab vastu ja teeb teid Tema lapseks. Sa pead ainult Teda küsima. Timoteosele on öeldud: "Ma tean, keda olen uskunud ja veennud, et Ta suudab hoida seda, mille ma olen talle sel päeval pühendanud. Filiplastele 1: 6 on öeldud: "Sest ma olen kindel selles asjas, et see, kes teie sees hea töö alustas, täiendab seda kuni Kristuse Jeesuse päevani.

kaalulangus puhakiri kjv parim meetod keharasva poletamiseks

Mäleta risti rööv. Kõik, mida ta Jeesusele ütles, oli: "Meenuta mind, kui tuled oma kuningriiki. Ta ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, täna olete minuga paradiisis" Luuka 42 ja Kui Jeesus suri, lõpetas ta töö, mille Jumal talle andis. Johannese on öeldud: "Minu toit on täita Tema tahtmist, kes Mind on saatnud, ja lõpetada Tema töö. See on juriidiline termin, mis viitab sellele, mis oli kirjutatud kuritegude nimekirja, mida keegi karistas, kui tema karistus oli täielikult lõppenud, kui ta vabastati.

Kui me aktsepteerime enda eest Jeesuse ristisurma, makstakse meie patuvõlg täies mahus. Keegi ei saa seda muuta. Kaks imelist salmi, John 3: 16 ja John 3: mõlemad ütlevad, et kui sa usud, et te ei hukkuks.

John 28 ütleb, et ei kaota kunagi. Jumala Sõna on tõde. Peame lihtsalt usaldama seda, mida Jumal ütleb. Kunagi tähendab mitte kunagi. Jumal ütleb Uues Testamendis mitu korda, et ta arvestab meile Kristuse õigust või paneb selle arvele, kui usume Jeesusesse, see tähendab, et Ta tunnistab või annab meile Jeesuse õiguse.

Efeslastele 1: 6 ütleb, et meid võetakse vastu Kristuses.

Mida Piibel räägib meile vaimude kohta? Kas kristlased usuvad vaimudesse? Kas piiblis on vaimud? Termin ise tundub, kuid see tähendab, et see võib segi ajada. Selles lühikeses uuringus vaatleme seda, mida Piibel ütleb kummituste kohta ja milliseid järeldusi me saame teha meie kristlikest uskumustest.

Vaata ka Filiplastele 3: 9 ja Roomlastele 4: 3 ja Samuti ütleb ta Jeremijaet "ta ei mäleta enam meie patte. Heebrealased õpetab meile, et Jeesuse surm ristil oli piisav, et maksta kogu patu eest kogu aeg - minevik, olevik ja tulevik.

Jeesus suri "üks kord kõigi jaoks. See lõik õpetab, et "ta on teinud täiuslik igavesti, kes on tehtud püha. Sellepärast me tahame "liginema siira südamega, täielikus usus" Heebrealastele Efeslastele 1: 13 ja 14 öeldakse, et Püha Vaim pitseerib meid. Jumal pitseerib meid Püha Vaimuga nagu signaali rõngas, asetades meile pöördumatu pitseri, mida ei saa purustada.

See on nagu kuningas, kes pitseerib oma pöördumisrõngaga pöördumatu seaduse. Paljud kristlased kahtlevad nende päästmises. Need ja paljud muud salmid näitavad meile, et Jumal on nii Päästja kui ka Hoidja. Vastavalt Efeslastele 6 oleme lahingus Saatanaga. Ma usun, et meie pääste kahtluse tekitamine on üks tema suurimaid tulise noolemängu, mida me oleme võitnud.

Usun, et siin mainitud Jumala relvade erinevad osad on Pühakirja salmid, mis õpetavad meile, mida Jumal tõotab, ja võimu, mida Ta meile annab, et võita; näiteks Tema õiglus. See pole meie, vaid Tema. Filiplastele 3: 9 on öeldud: "Ja võib-olla leidub Temas, kellel puudub Seadusest tulenev minu enda õigus, vaid see, mis on usu kaudu Kristusesse, õiglus, mis tuleb Jumalalt usu alusel. Vaimu mõõga mis on Jumala Sõna kasutamiseks peate selle või teised pühakirjad meelde jätma või vähemalt teadma, kust neid leida.

Nende relvade kasutamiseks peame teadma, et Tema Sõna on tõde Johannese Pidage kaalulangus puhakiri kjv, et peate usaldama Jumala Sõna.

Uurige Jumala sõna ja jätkake selle uurimist, sest mida rohkem te teate, seda tugevamaks te muutute. Peate usaldama, et neil salmil ja teistel sarnastel oleks kindlus. Peate sellega oma mõtteid täitma, kuni see teid muudab. Saulil oli tema nägu maa peale.

kaalulangus puhakiri kjv kas teie keha poletab rasva et hoida teid soojana

Teised eksperdid tunnistavad, et Jumal sekkus ja põhjustas Sauliuse vaimu ennast Saulile ilmutama. Jesaja raamatus mainitakse kummitusi kaks korda. Surnute vaimud prohveteeritakse Paabeli kuninga põrgusse tervitamiseks: Allpool olevate surnute kuningriik on kõik teiega tulemas kohtumas; see ärritab vaimulikke, kes teid tervitasid - kõik need, kes olid maailmas juhid; see paneb nad üles tõusta nende aujärgidest - kõik need, kes olid rahvaste kuningad.

Jesaja 9, NIV Ja Jesaja 4 hoiab prohvet hoopis Jeruusalemma rahvast vastase vastu suunatud rünnaku eest, kuid hoiatuse teadvust ei võeta arvesse: Tõustu madal, räägite maalt; teie kõne mumble välja tolmust. Sinu hääl saabub maalt kummitavaks; tolmust väljub sinu kõne.

NIV Piiblis tõde vaimudest Vaateväljas vaatevinklist püstitamiseks on oluline mõista Piibli õpetust pärast surma elust. Pühakiri ütleb, kui inimesed surevad, nende vaim ja hing kohe lähevad taevasse või põrgusse. Me ei rända maa peal: Jah, me oleme täiesti veendunud ja me tahaksime pigem minna nende maiste kehadest eemale, sest siis oleme kodus Issandaga. Saatan ja tema järgijad on valetajad, kavatsused levitada segadust, hirmu ja usaldamatust Jumalale. Kui nad suudavad veenda meediume nagu Endori naine, et nad tegelikult suhelda surnutegasaavad need deemonid meelitada paljud eemale tõeliselt Jumalast Sest me ei tea tema skeemidest.

KorintoseKaalulangus puhakiri kjv Piibel ütleb meile, et on olemas vaimne valdkond, mis on inimese silmadele nähtamatu.

Distsipliin - tõendid Jumala armastuse kohta

See on asustatud Jumala ja tema inglid, Saatan ja tema langenud inglid või deemonid. Hoolimata väidetavatest uskmatutest pole maa peal kummitavaid kummitusi. Surnud inimeste kanged elavad ühes kahest kohast: taevas või põrgus. Siis võime aru saada, et oleme piisavalt alandlikud, et peame end korrigeerima, sest saame teada, et võib-olla pole midagi, mida oleme teinud, mõelnud või kavatseme teha, jumala mõtlemisega.

Võib väita, et parandamise eest vastutab lõpuks Jumal ja seetõttu distsiplineerib meid. Arvestades, et ta on meid loonud vaba tahtega ja soovib, et me end meelsasti parandaksime, siis kas see oleks mõistlik järeldus? Segatud sõnumeid jätkatakse, kui artikkel edasi jõuab Kristliku koguduse liikmetena oleme osa Jumala leibkonnast.

Kusagil pühakirjas ei räägita grupist Jumala sõpru, kes on selle leibkonna liikmed. See on üks neist juhtudest, kui organisatsiooni õpetajad üritavad oma kooki süüa ja seda ka süüa. Veelgi enam, kui meie tegevus põhjustas ebameeldivaid tagajärgi, tuletaks tema distsipliin meile meelde, kui oluline on kuulata oma kaalulangus puhakiri kjv isa.

Jah, Jehoova annab meile oma sõna kaudu juhiseid ja juhtnööre, aga distsipliin? See pole selge. Viidatud pühakiri näitab pigem tegevussuuna tagajärgi kui Jehoova otsest tegevust meie karistamiseks.

Veelgi huvitavam on see, et heebrealasimis räägivad distsipliinist kreekakeelne sõna tähendab tegelikult õpetusi ja karistamist ning on seega õigesti tõlgitud kui distsipliinpole selles artiklis korra mainitud.

Lisaks räägitakse sellest, kuidas Jehoova distsiplineerib meid poegadena.

Lapse koolitamisel on karistamine viimane abinõu, kui koolitus ja mõttekäik ebaõnnestuvad. Kui me ebatäiuslike inimestena seda põhjendame, väldiks meie armastav Looja igal juhul karistamist. Mis poeg ta on, mida isa ei distsiplineeri? Lõppude lõpuks, mis isal on volitusi oma sõpru distsiplineerida? Kui teil oli kunagi oma lapsega piiblitund või õppisite piiblit, kas mäletate kunagi järgmist? Vanematena on meil pühakirjaõigus autoriseerida oma alaealisi lapsi karistama, kui nad teevad valesti, kuid piibliuurijal pole sellist pühakirjaõigust.

Isegi 2 Timothy 3: 16, mida tsiteeritakse õiguses distsiplineerimisel, tõlgitakse enamikus teistes tõlgetes kui õiguses juhendamine. Paragrahvi 4 lõpus tõstatatakse järgmised küsimused, mida arutada ning märkad, et soov rõhutada sõna "distsipliin" asemel "juhendamine" tuleb esile. Näeme mõningaid põhjuseid, miks, hiljem artiklis. Tõstatatud küsimused on järgmised: Kuidas peegeldab Jumala distsipliin tema armastust meie vastu?

Mida saaksime õppida neilt, keda Jumal minevikus distsiplineeris? Kuidas saame distsipliini andes jäljendada Jehoovat ja tema Pojat? Tundub, et artikli kogu eesmärk on kaalulangus puhakiri kjv kaal organisatsiooni poolt oma väljaannete ja vanemate korra kaudu pandud autoriteedile.

Mida Piibel räägib meile vaimude kohta?

Ja ole ettevaatlik, et sa ei satuks samasse kiusatusse. Pigem on kõigi jumalakartlike usklike kohus kaasinimestele õrnalt meelde tuletada, kui nad on valet sammu tahtmatult teinud. Selle juhtumise tagamiseks ei ole distsipliini haldamiseks volitatud.