Kaalulangus depakote,

Kuigi ravimi kõrvaltoimeid võib olla raske taluda, on liitium üks tõhusamaid ravimeid, mida kasutatakse bipolaarse häire raviks. Ja kroonilise valu stress võib põhjustada ülesöömist. Küsige oma arstilt mis tahes riski.

Igaüks, kes kaalub Depakote ER või mõne muu AED väljakirjutamist, peab tasakaalustama enesetapumõtete või käitumise riski ravimata haiguse riskiga. Epilepsia ja paljud muud haigused, mille jaoks on välja kirjutatud AED, on ise seotud haigestumuse ja suremusega ning suurenenud suitsiidimõtete ja -käitumise riskiga.

Kui ravi ajal peaksid tekkima enesetapumõtted ja käitumine, peab raviarst kaaluma, kas nende sümptomite ilmnemine võib konkreetsel patsiendil olla seotud ravitava haigusega.

Kardiovaskulaarne süsteem: Vasodilatatsioon. Seedeelundkond: Anoreksia, kõhukinnisus, suukuivus, kõhupuhitus, seedetrakti häired täpsustamata ja stomatiit.

Patsiente, nende hooldajaid ja peresid tuleb teavitada, et kõrvaltoimed suurendavad suitsiidimõtete ja -käitumise riski ning neid tuleb teavitada vajadusest olla tähelepanelik depressiooni tunnuste ja sümptomite, meeleolu või käitumise ebatavaliste muutuste tekkimise või süvenemise korral. Murettekitavast käitumisest tuleks viivitamatult teatada tervishoiuteenuse osutajatele.

புதுசா சமையலறை செட் செய்ய போறிங்களா? இத பார்த்திட்டு வாங்குங்க /LKG

Verejooks ja muud vereloomehäired Valproaati seostatakse annusest sõltuva trombotsütopeeniaga. Ligikaudu pooltel neist patsientidest lõpetati ravi ja trombotsüütide arv normaliseerus.

kaalulangus depakote

Ülejäänud patsientidel normaliseerus trombotsüütide arv ravi jätkamisel. Seetõttu tuleks suuremate annustega kaasnevat ravitoimet kaalulangus depakote kõrvaltoimete suurema esinemise võimalusega. Valproaadi kasutamist on seostatud ka teiste rakuliinide vähenemisega ja müelodüsplaasiaga.

DEPAKOTE (VALPROEHAPE) KõRVALTOIMED, HOIATUSED JA RAVIMITE KOOSTOIMED - RAVIM

Tsütopeeniate, trombotsüütide agregatsiooni sekundaarse faasi pärssimise ja ebanormaalsete hüübimisparameetrite nt madal fibrinogeeni sisaldus, hüübimisfaktori puudulikkus, omandatud von Willebrandi tõbi tõttu on soovitatav enne ravi alustamist mõõta täielikku verepilti ja hüübimistesti. Depakote ER-i saavatel patsientidel on soovitatav enne plaanilist operatsiooni ja raseduse ajal jälgida verepilti ja hüübimisnäitajaid [vt Kasutamine konkreetsetes populatsioonides ].

Hüperammoneemia Seoses valproaatraviga on teatatud hüperammoneemiast ja see võib esineda vaatamata normaalsetele maksafunktsiooni testidele. Patsientidel, kellel tekib seletamatu letargia ja oksendamine või vaimse seisundi muutused, tuleb kaaluda hüperammoneemilist entsefalopaatiat ja mõõta ammoniaagi taset.

Hüperamoneemiaga tuleks arvestada ka hüpotermiaga patsientidel [vt Hüpotermia ]. Kui ammoniaagi sisaldus on suurenenud, tuleb valproaatravi katkestada. Ammoniaagi asümptomaatiline tõus on sagedasem ja nõuab selle ammoniaagi taseme hoolikat jälgimist. Kui tõus ei kao, tuleb kaaluda valproaatravi lõpetamist.

Hüperammoneemia ja entsefalopaatia, mis on kaalulangus depakote topiramaadi samaaegse kasutamisega Topiramaadi ja valproaadi samaaegset manustamist on seostatud hüperammoneemiaga koos entsefalopaatiaga või ilma selleta patsientidel, kes talusid kumbagi ravimit üksi.

kaalulangus depakote

Hüpotermia võib olla ka hüperammoneemia ilming [vt Hüpotermia ]. Enamikul juhtudel leevendusid sümptomid kaalulangus depakote nähud kummagi ravimi kasutamise lõpetamisel.

See kõrvaltoime ei ole tingitud farmakokineetilisest koostoimest. Patsientidel, kellel on kaasasündinud ainevahetushäired või vähenenud maksa mitokondriaalne kaalulangus depakote, võib olla suurem hüperammoneemia risk koos entsefalopaatiaga vida kaalulangus ilma.

Ehkki seda ei kaalulangus depakote uuritud, võib topiramaadi ja valproaadi koostoime vastuvõtlikel inimestel võimendada olemasolevaid defekte või paljastada puudujääke. Tuleb kaaluda valproaadi kasutamise lõpetamist patsientidel, kellel tekib hüpotermia, mis võib ilmneda mitmesuguste kliiniliste kõrvalekallete, sealhulgas letargia, segasuse, kooma ja muude oluliste elundisüsteemide, näiteks kardiovaskulaarse ja hingamissüsteemi, oluliste muutustena.

Kliiniline juhtimine ja hindamine peaksid hõlmama vere ammoniaagi taseme uurimist. KLEIT võib olla surmav või eluohtlik.

Sageli esineb eosinofiilia. Kuna see häire on oma väljenduselt varieeruv, võivad olla kaasatud muud siin nimetamata elundisüsteemid. Oluline on märkida, et ülitundlikkuse varased ilmingud, nagu palavik või lümfadenopaatia, võivad esineda, kuigi lööve pole ilmne.

Selliste tunnuste või sümptomite ilmnemisel tuleb patsienti kohe hinnata.

Lamictal ja kaalutõus või kaalulangus

Valproaadi kasutamine tuleb katkestada ja seda ei tohi jätkata, kui ei ole võimalik kindlaks teha alternatiivset sümptomite või sümptomite etioloogiat. Koostoimed karbapeneemi antibiootikumidega Karbapeneemi antibiootikumid näiteks ertapeneem, imipeneem, meropeneem; see ei ole täielik loetelu võivad vähendada seerumi valproaadi kontsentratsiooni subterapeutilisele tasemele, mille tagajärjel kaob krampide kontroll.

kaalulangus depakote

Pärast karbapeneemravi alustamist tuleb valproaadi kontsentratsiooni seerumis sageli jälgida. Alternatiivset antibakteriaalset või krambivastast ravi tuleks kaaluda, kui seerumi valproaadi kontsentratsioon langeb oluliselt või krambihoog halveneb [vt.

Valproaadiga patsientidest oli unisus platseeboga võrreldes oluliselt suurem ja kuigi see polnud statistiliselt oluline, oli dehüdratsiooniga patsientide osakaal suurem.

Kuidas peaksin valproehapet hoidma?

Ka unisuse katkestamine oli oluliselt suurem kui platseebo korral. Mõnel unisusega patsiendil umbes pool oli seotud vähenenud toitumine ja kehakaalu langus. Patsientidel, kes neid sündmusi kogesid, oli madalam albumiini kontsentratsioon, madalam valproaadi kliirens ja suurem BUN. Eakatel patsientidel tuleb annust suurendada aeglasemalt ja regulaarselt jälgida vedeliku ja toitumise tarbimist, dehüdratsiooni, unisust ja muid kõrvaltoimeid.

Patsientidel, kellel on vähenenud toidu- või vedelikutarbimine, ning ülemäärase unisusega patsientidel tuleb kaaluda valproaadi annuse vähendamist või lõpetamist [vt.

  • Sõna Verywellist Kui olete mures, et Lamictali lamotrigiini võtmine võib põhjustada teie kehakaalu tõusu, on häid uudiseid.
  • Kas Lamictal põhjustab kaalutõusu või -langust? | Tervis | May
  • Valge neeru bean kohvilaud
  • Bipolaarne häire on seisund, mis põhjustab äärmuslikke meeleolumuutusi.
  • Kuidas kaalust alla võtta, kui miski ei tundu töötavat - TERVISLIK ELUVIIS> KAALULANGUS
  • Sõna Verywellist Valproaat on ravim, mis on klassifitseeritud krambivastasteks ravimiteks ja on seetõttu tavaliselt ette nähtud krampide kontrollimiseks.

Mõju ketooni ja kilpnäärme talitluse testidele Valproaat eritub osaliselt uriinis keto-metaboliidina, mis võib viia uriini ketoonitesti vale tõlgendamiseni. On teatatud valproaadiga seotud kilpnäärme talitluse muutustest.

Võimalused Liitium on ravim, mida kasutatakse maniakaalse depressiooni raviks, mida nimetatakse ka bipolaarseks häireks.

Nende kliiniline tähtsus pole teada. Kliiniline tagajärg, kui see on olemas, pole teada. Lisaks nende asjakohasus in vitro maksimaalselt supressiivset retroviirusevastast ravi saavatel patsientidel on leiud ebakindlad. Sellegipoolest tuleb neid andmeid meeles pidada valproaati saavate HIV-nakkusega patsientide viiruskoormuse regulaarse jälgimise tulemuste tõlgendamisel või CMV-ga nakatunud patsientide kliinilisel jälgimisel.

Ravimijäägid väljaheites Harva on teatatud ravimijääkidest väljaheites. Mõnel patsiendil on olnud anatoomilisi sh ileostoomia või kolostoomia või seedetrakti funktsionaalseid häireid, mille seedetrakti transiidi aeg on lühenenud.

Erinevad vormid

Mõnes aruandes on ravimijääke tekkinud kõhulahtisuse taustal. Patsientidel, kellel on väljaheites ravimijääke, on soovitatav kontrollida plasmas valproaadi taset ja jälgida patsientide kliinilist on alli kaalulangus ohutu. Kliinilise näidustuse korral võib kaaluda alternatiivset ravi.

Patsiendi nõustamisteave Soovitage patsiendil lugeda läbi FDA heakskiidetud patsiendi märgistus Ravimite juhend. Sünnidefektid ja IQ kaalulanguse maaramine Teatage rasedatele ja fertiilses eas naistele, et valproaadi kasutamine raseduse ajal suurendab kokkupuutel olevate laste sünnidefektide ja IQ languse riski.

Soovitage naistel valproaadi kasutamise ajal kasutada tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Võite Ka Nagu

Vajaduse korral nõustage neid kaalulangus depakote alternatiivsete ravivõimaluste osas. See on eriti oluline, kui kaalutakse valproaadi kasutamist seisundis, mis tavaliselt ei ole seotud püsiva vigastuse või surmaga.

Soovitage fertiilses eas naistel arutada raseduse planeerimist oma arstiga ja pöörduda viivitamatult arsti poole, kui nad arvavad end rasedana.

kaalulangus depakote

See register kogub teavet epilepsiavastaste ravimite ohutuse kohta raseduse ajal. Registreerumiseks saavad patsiendid helistada tasuta numbril [vt Kasutamine konkreetsetes populatsioonides ].

Suitsiidne mõtlemine ja käitumine Nõustage patsiente, nende hooldajaid ja peresid, et AED-d, sealhulgas Depakote ER, võivad suurendada enesetapumõtete ja -käitumise riski ning neid tuleks teavitada vajadusest olla tähelepanelik depressiooni sümptomite, meeleolu või ebatavaliste muutuste tekkimise või süvenemise korral.

KNS depressioon Kuna valproaatproduktid võivad põhjustada kesknärvisüsteemi depressiooni, eriti kui see on kombineeritud teise kesknärvisüsteemi pärssiva ainega nt alkoholsoovitage patsientidel mitte tegeleda ohtlike tegevustega, näiteks juhtida autot ega käsitseda ohtlikke masinaid, kuni ibc slimming teada, et nad ei muutu uniseks. Esmased leiud olid subkutaansete fibrosarkoomide esinemissageduse suurenemine suurtes annustes isastel rottidel, kes said valproaati, ja healoomuliste kopsuadenoomide annusest sõltuv trend isastel hiirtel, kes said valproaati.

Nende leidude tähendus inimeste jaoks on teadmata. Mutagenees Valproaat ei olnud mutageenne in vitro bakteritest Amesi testei andnud domineeriv surmav toime hiirtel ega suurendanud kromosoomide aberratsiooni sagedust kaalulangus depakote vivo tsütogeneetiline uuring rottidega. Valproaati kasutavate epilepsiaga laste kaalulangus depakote on teatatud õekromatiidi vahetuse Kaalulangus depakote sagenemisest, kuid seda seost ei täheldatud teises täiskasvanute uuringus.

On mõningaid tõendeid selle kohta, et suurenenud SCE sagedused võivad olla seotud epilepsiaga. SCE sageduse suurenemise bioloogiline tähtsus pole teada. Valproaadi mõju munandite arengule, sperma parameetritele ja fertiilsusele inimestel pole teada.

Rasedusregister Depakote'iga emakasse sattumise mõju kohta teabe kogumiseks peaksid arstid julgustama Depakote't kasutavaid rasedaid patsiente kaalulangus depakote Põhja-Ameerika epilepsiavastaste ravimite NAAED rasedusregistrisse.

Seda saab teha helistades tasuta numbril 1ja seda peavad tegema patsiendid ise.

Öelge oma arstile, kui alustate või lõpetate östrogeeni sisaldava hormonaalse rasestumisvastase vahendi rasestumisvastased tabletid, süstid, implantaadid, nahaplaastrid ja tuperõngad. Östrogeen võib suhelda divalproeksi naatriumiga ja muuta selle krampide ennetamisel vähem efektiivseks. Selle ravimi kasutamise ajal ei pruugi olla imetamine ohutu. Küsige oma arstilt mis tahes riski. Järgige kõiki retseptisildil olevaid juhiseid ja lugege kõiki ravimi juhendeid või juhiseid.

Ema valproaadi kasutamine raseduse ajal mis tahes näidustuse korral suurendab kaasasündinud väärarengute, eriti närvitoru defektide, kuid ka teiste kehasüsteemidega seotud väärarengute nt kraniofatsiaalsed defektid, kardiovaskulaarsed väärarengud, hüpospaadiad, jäsemete väärarengud riski. Suuremate struktuuriliste kõrvalekallete oht on suurim esimesel trimestril; valproaadi kasutamisel kogu raseduse vältel võivad tekkida muud tõsised arengulised mõjud.

Mitmed avaldatud epidemioloogilised uuringud on näidanud, et emakas valproaadiga kokku puutunud lastel on madalam IQ skoor kui lastel, kes on kokku puutunud emakas teise epilepsiavastase ravimiga või emakas puuduvate epilepsiavastaste ravimitega [vt.

kaalulangus depakote

Vaatlusuuring on näidanud, et kokkupuude valproaatproduktidega raseduse ajal võib suurendada autismispektri häirete riski. Kuna uuring oli oma olemuselt vaatluslik, ei saa järeldusi põhjusliku seose kohta emakasvalproaadi ekspositsiooni ja autismispektri häire suurenenud riski vahel kaalulangus depakote lõplikuks.

Loomkatsetes olid sünnijärgsetel valproaadiga kokkupuutuvatel järglastel struktuursed väärarendid, mis sarnanesid inimestel täheldatuga, ja neil ilmnesid neurohäirelised defitsiidid. Kliinilised kaalutlused Närvitoru defektid on kaasasündinud väärarendid, mis on ema valproaadi kasutamisega kõige tugevamalt seotud.